Het traineeprogramma

De GOA Publiek heeft talent in beeld. Talent dat klaar staat om zich te ontwikkelen tot professional, in allerlei verschillende functies. Talent dat zich wil ontwikkelen en werken tegelijk.

Een traineeprogramma, wat is dat precies?
Recent afgestudeerde HBO-ers en academici (max 2 jr) volgen gedurende een jaar een traineeprogramma. In dat jaar werken ze aan een project/opdracht (of meerdere opdrachten) in uw organisatie, gemiddeld zo’n 32 uur per week. Daarnaast volgen zij met de GOA Publiek een intensief begeleidingsprogramma, dat ongeveer een dagdeel per week in beslag neemt.

Waar bestaat dat begeleidingsprogramma uit?
Het programma bestaat uit zeer diverse onderdelen, zoals intervisie, workshops, masterclasses en events. We zetten stevig in op ontwikkeling, uitwisseling en ervaringen op doen. Daarnaast organiseren ze zelf ook bedrijfsbezoeken en/of werken ze aan gezamenlijke opdrachten uit de eigen organisatie. De organisatie zelf moet ook in de actie; uiteindelijk werkt de trainee bij de organisatie om daarmee kennis te maken en te ontdekken welke mogelijkheden er zijn.

Het programma kent vier pijlers: werkveldverkenning, ambtelijk vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmarktvaardigheden.

Deelnemende organisaties worden uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf ook actief workshops/events te organiseren. Daarmee betrek je de organisatie nauwer op het traineeprogramma en komt uitwisseling met ander partijen tot stand.

Hoe zien de projecten/opdrachten er in de praktijk uit?
De opdrachten zijn zeer divers en vinden we terug op alle afdelingen van de organisatie; van projecten en onderzoeken in het Sociaal Domein tot aan Communicatie, van Planologie tot aan P&O. In de praktijk kan een project bestaan uit meerdere deelprojecten of een groter vraagstuk (van onderzoeken doen, best practices ophalen tot aan het creëren van nieuwe beleidsvisies of innovatieve werkwijzen).

Waarom zetten jullie in op uitwisseling?
Tot nu toe participeren de gemeenten Groningen, Assen, Haren, Ten Boer, Stadskanaal, Emmen, Groningen Bereikbaar, International Welcome Centre North en woningbouwcorporatie Nijestee. Daar waar mogelijk stellen we de workshops open voor trainees uit alle deelnemende organisaties. Ook de intervisie groepen bestaan uit gemixte groepen. Daarnaast faciliteren wij uitwisselingsdagen met Provinciale trainees en met andere organisaties (werkbezoeken). Daar waar mogelijk sluiten we ook aan bij Noorderlink;  trainees gaan dan naar de Traineedag van het Noorden.

Hoe krijgen wij de kandidaten in beeld?
Wij hebben intensief contact met zowel Hogescholen als Universiteiten uit de regio’s als mede met de werkpleinen (gemeenten en UWV). Daarnaast hebben we door onze jarenlange ervaring een netwerk waaruit we putten en onze vacatures in delen. Ook publiceren wij onze vacatures via Noorderlink, onze eigen site, Social Media en mogelijk via vacaturebanken. Daarnaast onderhouden wij zelf ook een pool aan die we al uitgebreid hebben gesproken.

Wie is formeel werkgever?
GOA Publiek is de formele werkgever. Wij zijn een stichting die werkt met de ABU CAO (uitzenden en detachering). Dat betekent dat de trainee bij ons op de loonlijst staat, maar ook dat wij persoonlijke begeleiding bieden en wij risico’s dragen zoals langdurige ziekte.

Wat gebeurt er na het traineeship?
Ons doel is ontwikkeling en doorstroom creëren. Ruim 85% van de trainees blijft na afronding van het traineeships bij de organisatie. Het programma blijkt daarmee een effectieve, succesvolle en positieve manier om talent te binden.