BBL'er inlenen - GOA Publiek

BBL'er inlenen

  • Home
  • BBL’er inlenen

Leren en werken

Op zoek naar gemotiveerd en jong talent?

Bent u op zoek naar gemotiveerd en jong talent dat bereid is te investeren in hun professionele toekomst door een MBO-opleiding te volgen terwijl ze waardevolle werkervaring opdoen? Met een leerbaan via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) haalt u niet alleen enthousiast talent binnen, maar draagt u ook bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze krappe arbeidsmarkt is het binden van leerlingen aan uw organisatie een welkome versterking.

De BBL combineert werken en leren; leerlingen werken drie tot vier dagen per week binnen uw organisatie en besteden één dag aan hun studie. De BBL is inzetbaar voor diverse beroepen, van praktische functies zoals chauffeurs en hoveniers tot kantoorberoepen zoals secretaresses en ICT-medewerkers.

Op HBO-niveau bieden we deeltijdtrajecten aan in HRM, Sociaal Juridische Dienstverlening, MER, Commerciële Economie en Rechten.

Maximale ondersteuning

  • We verhelderen samen de vacature om deze zo effectief mogelijk te maken.
  • We werven kandidaten via diverse kanalen, met een succespercentage van meer dan 95% voor het invullen van vacatures.
  • Bij een match nemen wij het werkgeverschap op ons, inclusief alle werkgeversrisico’s zoals langdurige ziekte.
  • We bieden uitgebreide begeleiding aan leerlingen, inclusief coaching, intervisies, trainingen en netwerkmogelijkheden om hun horizon te verbreden.
  • Wij financieren de opleiding van de leerling om financiële barrières te elimineren.
  • We coördineren en stemmen af met de scholen om te zorgen dat de werkplek voldoet aan de eisen van de BeroepsPraktijkVorming.
  • Indien mogelijk, vragen we subsidies aan zoals de Subsidieregeling Praktijkleren, die we direct aan uw organisatie doorgeven.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

BBL'er inlenen?

Werken en leren inlenen

Theo Dijkstra

Gemeentesecretaris gemeente Assen

Het delen van ervaringen tussen trainees van verschillende organisaties is ook voor hen erg waardevol...

Petra Drent

Petra Drent

Oud BBL Managementassistente, OTP Groningen

Bij GOA vond ik niet alleen een werkgever, maar ook mijn carrièrecoach, waar ik mezelf kon ontwikkelen en bijdragen aan evenementen...

Milou de Boer en Erwin Bartelds

Milou de Boer en Erwin Bartelds

Provincie Groningen

Het enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn aanstekelijk en worden enorm gewaardeerd...

Erica Georgius

Erica Georgius

Team P&O, Provincie Drenthe

In de loop der jaren heb ik gezien hoe GOA Publiek is geprofessionaliseerd, met meer coaching en trainingen voor leerlingen...

Yvonne Zwiep

Yvonne Zwiep

BBL/BPV coördinator Office- en Managementsupport

Toen ik begon bij Noorderpoort in Groningen, was mijn eerste gedachte '???'. Maar na een kennismakingsgesprek met GOA werd dat snel '!'...

Carin Schothorst

Managementassistente Provincie Groningen, Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie

...een ervaring waar ik enorm van heb geleerd. Bedankt voor jullie hulp en blijf zo doorgaan!

Rob van Gennep

Rob van Gennep

Oud coördinator BBL Assen Drenthe College, Financiële en Secretariële opleidingen

De BBL-opleiding voor de financiële en secretariële sector begon bescheiden bij het Drenthe College in Assen, maar dankzij de inzet van studenten van GOA...

Veelgestelde vragen

BBL en leren & werken, wat is dat precies?
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. In de praktijk zal de leerling 3 of 4 dagen werken en een dag per week naar school gaan. Naast BBL op MBO-niveau spreken we ook over leren en werken op HBO-niveau. Het gaat dan om deeltijd trajecten op het gebied van HRM, Sociaal Juridische Dienstverlening, MER, Commerciële Economie en Rechten. Daarnaast bieden wij traineeships aan in samenwerking met uw organisatie.

Hoeveel jongeren studeren dan via een BBL-opleiding?
In Noord-Nederland studeert ongeveer 25% van de jongeren via een BBL opleiding.

Waarom studeren jongeren via de BBL en niet via de reguliere (BOL) route?
Daar kunnen allerlei oorzaken en redenen voor zijn. Somminge jongeren hebben bijvoorbeeld al een huishouden, anderen leren gewoon beter als ze dat met name in de praktijk kunnen doen. De jongeren die via GOA Publiek in beeld komen zijn kandidaten die met een heldere motivatie en goede voorbereiding, bewust hebben gekozen om te leren en werken.

Wat is het verschil met een reguliere stage (BOL)?
Een BOL-stage duurt over het algemeen 4 tot 5 maanden, terwijl een BBL-er een jaar of langer werkzaam is voor uw organisatie. Een BBL-er is in verhouding productiever voor de inlener; BBL-ers worden namelijk ingezet op reguliere taken en dagelijkse werkzaamheden. BOL-stages zijn vaak meewerkstages om leerlingen een ”kijkje in de keuken” van een organisatie te geven. Wanneer we spreken over BBL-ers hebben we het dan ook niet over stagiaires maar over leerling-medewerkers.

Hoe krijgen wij de kandidaten in beeld?
Wij hebben intensief contact met zowel onderwijsinstellingen uit de regio’s als de werkpleinen (gemeenten en UWV). Ook publiceren wij onze vacatures via Noorderlink. In samenwerking met deze partijen werven en selecteren wij de leerling-medewerkers. Daarnaast onderhouden wij zelf ook een pool van jongeren die we al uitgebreid hebben gesproken en maken we gebruik van onze eigen wervingskanalen.

 

Moeten BBL-ers intensief begeleid worden?
In principe niet intensiever dan ‘reguliere’ werknemers. Ze moeten natuurlijk ingewerkt worden en de inhoudelijke begeleiding op de werkvloer verdient bij de start meer aandacht. Alle andere begeleiding is voor rekening van GOA Publiek. Wij begeleiden de leerling-medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling, functioneren op de werkvloer en werknemersvaardigheden. Daarnaast springen we in als er zich onverwachte omstandigheden voordoen.

En de communicatie naar de scholen, wie doet dat?
Dat doen wij of we onderhouden het in samenwerking met de werkbegeleider. Wij hebben regelmatig contact met de docenten van de onderwijsinstelling om ervoor te zorgen dat het leerwerktraject in de pas blijft lopen met de vaardigheden die de leerling op de werkvloer leert.

Wie is formeel werkgever?
GOA Publiek is de formele werkgever. Wij zijn een stichting die werkt met de ABU CAO (uitzenden en detachering). Dat betekent dat de leerling-medewerker bij ons op de loonlijst staat, wij de lesgelden en boeken betalen, de leerling intensieve begeleiding en training kan verwachten en de GOA alle risico’s draagt zoals bij uitval door langdurige ziekte.

Welke subsidiemogelijkheden en kansen liggen er voor onze organisatie?
Voor werkgevers die een leerwerkplek aanbieden op MBO niveau is er de subsidieregeling praktijkleren van toepassing. Daarnaast zijn er vanuit de verschillende regionale samenwerkingsverbanden en gemeenten regelmatig extra middelen beschikbaar om jongeren een kans te geven op een leerbaan (bijvoorbeeld door het inzetten van jongerenvouchers).

Informeer gerust naar de mogelijkheden voor uw organisatie.