Bestuursleden - GOA Publiek

Bestuur

Het bestuur

De leiding van GOA Publiek geniet sterke steun van publieke organisaties uit Groningen en Drenthe, wat duidelijk zichtbaar is in de dynamische samenstelling van ons bestuur. Het bestuur omvat toonaangevende figuren uit de regio, die hun expertise en inzichten inzetten om onze missie te sturen en ondersteunen:

  • Jan Broekema, Wethouder van de gemeente Assen
  • Carine Bloemhoff, Wethouder van de gemeente Groningen
  • David de Jong, Wethouder van de gemeente Eemsdelta
  • Marie-Louise Harsta, Rayonmanager bij UWV Noord
  • Wim Moes, Bestuurder van het Alfa-college
  • Wim van de Pol, Bestuurder van Noorderpoort
  • Tjeerd van Dekken, Gedeputeerde van de Provincie Groningen
  • Jur Mellies, Wethouder van de gemeente Stadskanaal

Het bestuur van de GOA Publiek komt minstens tweemaal per jaar samen om de koers van de organisatie actief vorm te geven, in samenwerking met de directie. Tijdens deze bijeenkomsten stellen ze niet alleen de jaarbegrotingen en de jaarrekening vast, maar fungeren ze ook als dynamische sparringpartners voor de directie.