De GOA Publiek wordt breed gedragen door organisaties uit de publieke sector in Groningen en Drenthe. Dit komt ook terug in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Harmke Vlieg, wethouder gemeente Assen
  • Carine Bloemhoff, wethouder gemeente Groningen
  • Meindert Joostens, wethouder gemeente Delfzijl
  • Solke Munneke, districtmanager UWV Noord
  • Wim Moes, bestuurder Alfa-college
  • Wim van de Pol, bestuurder Noorderpoort
  • Johan Hamster, wethouder gemeente Stadskanaal
  • Tjeerd van Dekken, gedeputeerde Provincie Groningen

Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Zij bepaalt, samen met de directie, de koers van de GOA Publiek. Ook stelt zij de jaarbegrotingen en de jaarrekening vast. Tot slot fungeert het bestuur als sparringspartner van de directie.