Achtergrond

De GOA Publiek is opgezet door werkgevers uit de publieke sector. Ze anticipeert daarmee op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waar instroom van geschikte arbeidskrachten in de toekomst een knelpunt kan vormen om de dienstverlening op peil te houden. Daarnaast neemt de publieke sector met de GOA Publiek haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door het bieden van kansen aan jongeren op de arbeidsmarkt.

Missie

De GOA Publiek creëert en faciliteert leerwerkplekken in de publieke sector om daarmee een bijdrage te leveren aan de terugdringing van de (jeugd)werkloosheid en het borgen van kwalitatief goede instroom in de (nabije) toekomst in de publieke sector.

 

Kernwaarden

De GOA Publiek ondersteunt jongeren en organisaties vanuit de volgende kernwaarden:

Maatschappelijk
Door de inzet en samenwerking met publieke organisaties voegt zij maatschappelijke waarde toe.

Betrokkenheid
Aandacht voor de vraag van haar opdrachtgevers en oog voor de kansen van kandidaten.

Ontzorgen
Ontzorgt de publieke organisaties om daarmee de drempel te verlagen om leerwerkplekken te creëren.

Lean en mean
Efficiënt opgezette en geleide organisatie, waardoor de tarieven, in lijn met het maatschappelijk karakter, laagdrempelig blijven.

Beroepsonderwijsbreed
De GOA Publiek richt zich niet uitsluitend op het MBO, maar ook op HBO- & WO-niveau.