Achtergrond & missie - GOA Publiek

Achtergrond & Missie

Achtergrond & Missie

Achtergrond

GOA Publiek is opgericht door werkgevers uit de publieke sector. Hiermee spelen ze in op de veranderende arbeidsmarkt, waar het in de toekomst moeilijker kan worden om geschikte medewerkers te vinden en de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Bovendien toont de publieke sector met GOA Publiek haar maatschappelijke betrokkenheid door jongeren kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Bij ons draait alles om mensen. Wij begrijpen dat het vinden van geschikt personeel een uitdaging kan zijn en daarom zetten wij ons in om jong talent aan te trekken en te ontwikkelen. Wij geloven in het potentieel van jongeren en willen hen de kans geven om te groeien en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Samen werken we aan een sterke toekomst voor de publieke sector en een betere dienstverlening voor iedereen.

 

Kernwaarden

Maatschappelijk
Door de inzet en samenwerking met publieke organisaties voegt zij maatschappelijke waarde toe.

Betrokkenheid
Aandacht voor de vraag van haar opdrachtgevers en oog voor de kansen van kandidaten.

Ontzorgen
Ontzorgt de publieke organisaties om daarmee de drempel te verlagen om leerwerkplekken te creëren.

Lean en mean
Efficiënt opgezette en geleide organisatie, waardoor de tarieven, in lijn met het maatschappelijk karakter, laagdrempelig blijven.

Beroepsonderwijsbreed
De GOA Publiek richt zich niet uitsluitend op het MBO, maar ook op HBO- & WO-niveau.

Visie

In het voorjaar van 2021 heeft de GOA Publiek haar visie vernieuwd. Deze luidt nu:

De GOA Publiek, een dynamisch samenwerkingsverband van publieke organisaties en onderwijsinstellingen, zet zich actief in om kwalitatief goede instroom van talent (van MBO-1 tot WO) in de publieke sector te waarborgen door middel van het aanbieden van leerwerktrajecten en andere ontwikkelingsgerichte functies. Hiermee speelt de GOA Publiek een cruciale rol in het creëren van arbeidskansen en vervult het een belangrijke maatschappelijke functie.”

Wat dit in de praktijk betekent:
GOA werkt nauw samen met gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, waterschappen en andere publieke organisaties. We ontwerpen en bieden ontwikkelingsgerichte trajecten aan, zoals leerbanen, traineeships, deelcertificaten en ontwikkelprogramma’s, die essentieel zijn voor de carrièrekansen van jongeren en hun instroom in de (semi)publieke sector. Samen met onderwijsinstellingen, werkpleinen, inlenende organisaties, het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en andere partners, zorgen we voor een naadloze verbinding tussen de behoeften van inleners en de aanpak van onderwijsinstellingen. We bieden ook strategische ondersteuning bij personeelsplanning aan publieke organisaties waar nodig en gewenst.

Onze aanpak past zich aan de economische omstandigheden aan: in zware tijden versterken we onze maatschappelijke rol, terwijl we in tijden van arbeidsmarktkrapte ons richten op het verzekeren van een kwalitatief goede instroom.

Bij GOA geloven we in het potentieel van jongeren en zetten we ons in om hun carrièremogelijkheden te vergroten. We zijn hier om publieke organisaties te ondersteunen en samen te werken aan een betere toekomst.


Missie

Bij GOA Publiek draait alles om het creëren en faciliteren van leerwerkplekken in de publieke sector. We willen actief bijdragen aan het verminderen van (jeugd)werkloosheid en zorgen voor een constante instroom van goed opgeleide nieuwe medewerkers.

Wij geloven in de kracht van jong talent en willen hen de kans geven om zich te ontwikkelen en te groeien binnen de publieke sector. Door jongeren deze leerwerkplekken aan te bieden, helpen we niet alleen bij hun persoonlijke ontwikkeling, maar verzekeren we ook een toekomst met kwalitatief goede professionals die de publieke dienstverlening kunnen versterken. Samen bouwen we aan een sterke en duurzame toekomst voor iedereen.