Over ons - GOA Publiek

Over ons

Talent staat in de startblokken

Stichting GOA Publiek

De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) Publiek is een maatschappelijk initiatief dat in 2010 is opgericht om het Leren-Werken en Ontwikkelen waar mogelijk te faciliteren. Concreet betekent dit wij kandidaten op BBL MBO-leerbanen, HBO-deeltijdbanen en HBO/WO-traineeships verlonen en begeleiden. Voor alle leer- en ontwikkelbanen geldt dat het mes hierbij aan twee kanten snijdt: de kandidaat krijgt een vliegende start op de arbeidsmarkt en de organisatie komt in contact met een toekomstig talent. Ons werkgebied is Noord-Nederland.

Onze rol als maatschappelijk initiatief

Om de drempels voor het beschikbaar stellen van een leerbaan of traineebaan zoveel mogelijk te verlagen, hebben bestuurders uit de regio de GOA Publiek opgericht. Met als missie: het faciliteren van leer- en ontwikkelbanen binnen de (semi) publieke sector. We hebben daarbij drie rollen:

  1. Het agenderen van de meerwaarde van leerbanen binnen de organisaties
  2. Het faciliteren en ontzorgen van die organisaties door als werkgever op te treden
  3. De kandidaten intensief te begeleiden met daardoor grotere kans op succesvolle uitstroom

Onze dienstverlening

Actief werven we leer- en traineebanen binnen de (semi)publieke sector, matchen deze met gekwalificeerde kandidaten en bieden intensieve begeleiding. Als werkgever nemen wij alle werkgeversrisico’s over, zoals ziekte en wachtgeldverplichtingen, evenals de administratieve taken. Dit ontzorgt inleners en biedt een economisch aantrekkelijke oplossing door middel van subsidies. De GOA Publiek coördineert bovendien de samenwerking met onderwijsinstellingen en financiert de opleiding van de medewerkers.

Draagvlak in Noord-Nederland

Bestuurlijke en ambtelijke steun uit noordelijke provincies is massaal. Met meer dan 45 inlenende organisaties hebben al 550 BBL-studenten en meer dan 300 trainees een succesvolle start gemaakt in hun carrière dankzij onze inspanningen.

Samenwerkingen

De kracht van GOA Publiek ligt in haar brede netwerk en duurzame samenwerkingen. We werken nauw samen met Werkpleinen, Werk in Zicht, de provincies Groningen en Drenthe, onderwijsinstellingen zoals Noorderpoort, Alfa-College, en Drenthe College, Noorderlink, het Ondernemerstrefpunt Groningen (OTP), UWV, Loket Leren en Werken, MKB-Noord, SBB, Vereniging Groninger Gemeenten, de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het Jonge Ambtenaren Netwerk Noord-Nederland (JANN), Traineelink, het Regionaal Mobiliteits Centrum en alle betrokken publieke organisaties. Ons doel is om voortdurend in te spelen op ontwikkelingen en de verbinding te zoeken waar mogelijk.

Met onze actieve betrokkenheid en voortdurende samenwerkingen, blijft GOA Publiek een toonaangevend initiatief in het ondersteunen van carrièreontwikkeling in de publieke sector.