Stichting GOA Publiek

De Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit (GOA) Publiek is een maatschappelijk initiatief dat in 2010 is opgericht om het Leren-Werken en Ontwikkelen waar mogelijk te faciliteren. Concreet betekent dit wij kandidaten op BBL MBO-leerbanen, HBO-deeltijdbanen en HBO/WO-traineeships verlonen en begeleiden. Voor alle leer- en ontwikkelbanen geldt dat het mes hierbij aan twee kanten snijdt: de kandidaat krijgt een vliegende start op de arbeidsmarkt en de organisatie komt in contact met een toekomstig talent. Ons werkgebied is Noord-Nederland.

Onze rol als maatschappelijk initiatief
Om de drempels voor het beschikbaar stellen van een leerbaan of traineebaan zoveel mogelijk te verlagen, hebben bestuurders uit de regio de GOA Publiek opgericht. Met als missie: het faciliteren van leer- en ontwikkelbanen binnen de (semi) publieke sector. We hebben daarbij drie rollen:

  1. Het agenderen van de meerwaarde van leerbanen binnen de organisaties
  2. Het faciliteren en ontzorgen van die organisaties door als werkgever op te treden
  3. De kandidaten intensief te begeleiden met daardoor grotere kans op succesvolle uitstroom

Onze dienstverlening
Concreet betekent dit dat we leer- en traineebanen werven binnen de (semi)publieke sector, deze banen matchen met geschikte kandidaten en deze medewerkers intensief begeleiden. Wij treden op werkgever en nemen daarmee de werkgeversrisico’s  (denk aan ziekte, maar ook bv de wachtgeldverplichtingen) en de administratieve rompslomp over. Hiermee worden de inleners ontzorgd en worden risico’s overgenomen, die de inleners anders zelf dragen. Het in huis halen van een lerende medewerker is niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar het is middels subsidies ook economisch aantrekkelijk gemaakt. Daarnaast neemt de GOA Publiek de coördinatie naar de school op zich (en betaalt de opleiding).

Draagvlak
Er is veel draagvlak; zowel bestuurlijk als ambtelijk uit de noordelijke provincies. Tot nu toe hebben 450 kandidaten een kans gekregen om hun diploma te behalen bij verschillende organisaties; het aantal inlenende organisaties bedraagt inmiddels ruim 45.

Samenwerkingen
De GOA werkt niet alleen, maar komt juist in haar kracht door de intensieve samenwerking met andere partijen. Duurzame samenwerking is reeds opgebouwd met de alle Werkpleinen in haar werkgebied, Werk in Zicht, de provincies Groningen en Drenthe, de ROC’s Noorderpoort, Alfa-College en Drenthe College, Noorderlink, het Ondernemerstrefpunt Groningen (OTP), UWV, Loket Leren en Werken, MKB-Noord, SBB, Vereniging Groninger Gemeenten, Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen en het Bureau Social Return. We proberen continu de ontwikkelingen om ons heen nauwgezet te volgen en zoeken waar mogelijk de verbinding.