Jij wilt leren en werken bij een organisatie in de publieke sector? Ook in de publieke sector is nog steeds vraag naar ondersteuning. Veelal op administratief en secretarieel gebied, maar je kunt ook denken aan facilitair, juridisch of op financieel gebied. We bieden diverse leerbanen aan bij publieke organisaties als bijvoorbeeld de gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen of een UWV. De leerbanen zijn altijd gecombineerd met een opleiding, de zogenaamde Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Dus je hebt dan niet alleen een baan, maar je krijgt ook de mogelijkheid om je MBO-diploma te behalen. Elk leerbaan is maatwerk. Voor een succesvolle en duurzame match, is het daarom van belang dat we de juiste kandidaat in beeld krijgen en dat we jou in een intakegesprek leren kennen. We maken daarbij gebruik van onze eigen wervingskanalen, hebben een actieve samenwerking met de verschillende Werkpleinen uit de regio en we onderhouden intensief contact met de onderwijsinstellingen. Om als kandidaat in aanmerking te komen moet je goed op de hoogte zijn van de voorwaarden en verwachtingen. Je weet welke opleiding je wilt gaan volgen en/of welke functie je wilt uitvoeren en bent minimaal 24uur per week beschikbaar voor werk. Daarnaast wil je 1 dag per week een opleiding volgen en tijd investeren in leren. Je hebt een professionele werkhouding, hoge motivatie en toont inzet om jezelf te ontwikkelen en je diploma te behalen.

BBL plus programma vanaf september 2019

De afgelopen jaren hebben we bij GOA Publiek heel wat BBL administratieve en secretariële leerlingen tot vakmensen op kunnen leiden in samenwerking met Noorderpoort, Alfa-college en Drenthe College. Ook dit jaar hebben we weer een aantal leerlingen die de opleiding tot office- of management assistant volgen. Echter zien en horen we al langere tijd, vanuit de werkvloer, dat de rol van de secretaresse aan het veranderen is. En die veranderingen gaan snel. Voor komend leerjaar gaan we het daarom anders doen. Naast de reguliere BBL opleiding die de leerling kan volgen bieden we hen extra handvatten en inhoud zodat ze meer aansluiting gaan vinden bij de veranderende praktijk maar zich vooral ook kunnen ontwikkelen in nieuwe vaardigheden. Naast de persoonlijke begeleiding en een DISC analyse kun je denken aan digitale vaardigheden, projectondersteuning, communicatie en inspiratiesessies met externen. Je kunt het programma hier bekijken.

Wat kan ik verwachten als leerling medewerker? De leerlingbegeleider begeleidt de leerling-medewerker gedurende het contract. Je kunt coaching, begeleiding en trainingen verwachten in onderwerpen die gerelateerd zijn aan je persoonlijke ontwikkeling en je functioneren op de werkvloer. Samengevat kun je het volgende verwachten wanneer je bent aangenomen op een leerbaan:

  • Een arbeidscontract van maximaal 32 uur
  • Een financiële bijdrage in de schoolkosten en studieboeken
  • Een erkende MBO/HBO opleiding op een geaccrediteerde leerwerkplek
  • Begeleiding bij de opleiding en persoonlijke ontwikkeling waar nodig
  • Begeleiding bij de ontwikkeling van je competenties
  • Trainingen en intervisie
  • Werkervaring op doen en een diploma behalen