Nieuws

Start nieuwe trainees Gemeente Assen

9 oktober 2019

In september hebben we de start gehad van een nieuwe groep trainees die de gemeente Assen voor komend jaar gaan versterken! Afgelopen week hebben we de officiele start gehad van het traineeprogramma waarbij de trainees nader hebben kennis gemaakt met […]

Geslaagden BBL opleidingen

2 augustus 2018

Het leerjaar zit er voor veel BBL leerlingen weer op; er zijn weer prachtige resultaten behaald. Iedereen van harte gefeliciteerd, ook onze eigen BBL medewerker Josephine met het behalen van je BBL managementassistent opleiding niveau 4!

Bereikbaarheid kantoor

11 april 2018

In verband met de vakantieperiode is ons kantoor minder goed bereikbaar dan u van ons kunt verwachten.

Nieuwe inlenende organisatie

19 januari 2015

We verwelkomen de Veiligheidsregio Groningen als nieuwe inlenende organisatie; erg fijn dat er wederom een publieke organisatie is die zich inzet voor leren en werken op de werkvloer (BBL en/of trainees). GOA Publiek kijkt uit naar een succesvolle samenwerking en […]

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2015!

18 december 2014

Beste relatie, 2014 was voor velen een jaar met ups en downs. GOA Publiek heeft mede dankzij u toch bewonderingswaardige resultaten gehaald. Maar liefst 85 jongeren vonden de weg naar een betaalde leerbaan of traineeship. Mede door in te zetten […]

Einde schooljaar met prachtige resultaten

2 juli 2014

De laatste weken van het schooljaar zijn ingegaan en traditiegetrouw zijn we dan druk met eindgesprekken en het bezoeken van diploma uitreikingen. Afgelopen jaar heeft weer een grote groep medewerkers hard gewerkt aan het behalen van zijn of haar MBO […]

Stijging jeugdwerkloosheid, BBL stabiel

5 maart 2014

05-03-14 | RTV Noord | De jeugdwerkloosheid is in de provincies Groningen en Noord-Drenthe vorig jaar met 19 procent gestegen. Eind december zaten in onze provincie ruim vijfduizend jongeren zonder baan. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. De stijging […]

10.000 nieuwe leerbedrijven ondanks crisis

4 maart 2014

04-03 | S-BB.nl | De laatste vier maanden van 2013 zijn er ondanks de crisis ruim 10.000 nieuwe leerbedrijven bijgekomen. In dezelfde periode groeide het aantal vacatures voor mbo’ers met 5% en bleef het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekende jongeren […]

Gemeente Groningen start met traineeship en nieuwe leerbanen

20 februari 2014

20-02-14 | Groningen – De gemeente Groningen gaat starten met een traineeprogramma onder de naam ‘Stadstalent’. Dat heeft het college besloten op dinsdag 18 februari. Hierbij is ruimte voor 10 talenten. Bij de selectie en het werven van de trainees […]

Onderzoek naar jobcarving met Kenniscentrum Arbeid

6 februari 2014

Groningen – De komende maanden zullen studenten van de Hanzehogeschool voor hun afstudeerfase een onderzoek gaan uitvoeren naar jobcarving bij organisaties in de publieke sector. Dit onderzoek is in opdracht van GOA Publiek in samenwerking met het kenniscentrum Arbeid uitgezet […]

Nieuwe subsidiemogelijkheden A&O fonds gemeenten 2014-2016

9 januari 2014

Het nieuwe jaar brengt ook weer nieuwe mogelijkheden met zich mee voor gemeenten die jongeren graag een kans willen bieden om te gaan leren en werken. Vanuit het A&O fonds is er een nieuwe stage- en traineeregeling die kansen biedt om jongeren […]

Fijne feestdagen en een vlammend 2014 gewenst!

13 december 2013

  De arbeidsmarkt was in 2013 alles behalve kleurrijk. Ondanks dat, heeft GOA Publiek het vlammetje zeer goed brandend weten te houden! In 2013 hebben onze leerling-medewerkers een succesvolle bijdrage mogen leveren aan meer dan 25 publieke organisaties in de […]

Wettelijke taken kenniscentra gaan naar SBB

12 december 2013

S-BB.nl |Minister Bussemaker (OCW) informeert vandaag de Tweede Kamer over haar besluit om de wettelijke taken van de 17 kenniscentra onder te brengen bij SBB. Ze volgt hiermee het advies van SBB over het toekomstige samenwerkingsmodel beroepsonderwijs bedrijfsleven. De minister […]

Meer informatie over nieuwe subsidieregeling praktijkleren

5 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze nieuwe regeling vervangt de WVA (Wet vermindering afdracht). De afschaffing van de WVA maakt deel uit van het regeerakkoord. De nieuwe regeling heeft tot doel om werkgevers […]

Nieuwe subsidie praktijkleren stimulans voor leerwerkplaatsen

8 november 2013

5 november 2013 | s-bb.nl Sinds deze week is er meer bekend geworden over de nieuwe subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling vervangt per 1 januari 2014 de oude regeling Wet vermindering Afdracht. De nieuwe regeling geldt onder andere voor het BBL onderwijs […]

Groningen ontvangt subsidie voor aanpak jeugdwerkloosheid

4 november 2013

30-10-13 | RTV Noord – De regio Groningen-Noord-Drenthe ontvangt 1,6 miljoen euro aan subsidie voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. In het gebied zitten ruim 4.500 jongeren zonder werk. Het geld is afkomstig van het Rijk. Landelijk is hiervoor honderd miljoen […]