Wettelijke taken kenniscentra gaan naar SBB - GOA Publiek

Wettelijke taken kenniscentra gaan naar SBB

S-BB.nl |Minister Bussemaker (OCW) informeert vandaag de Tweede Kamer over haar besluit om de wettelijke taken van de 17 kenniscentra onder te brengen bij SBB. Ze volgt hiermee het advies van SBB over het toekomstige samenwerkingsmodel beroepsonderwijs bedrijfsleven. De minister stelt vast dat het advies voldoet aan de randvoorwaarden die ze begin dit jaar aan SBB heeft gesteld. Ze voorziet ‘een grote innovatie van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt’. SBB ontvangt voor deze nieuwe taken vanaf 2016 structureel € 50 mln. In dit nieuwe model borgen acht of negen sectorkamers binnen SBB de sectorale afstemming tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Lees verder op S-BB.nl