Werkloze jongere steeds hoger opgeleid - GOA Publiek

Werkloze jongere steeds hoger opgeleid

04-03 | Jongeren die op zoek zijn naar een baan zijn steeds vaker hoogopgeleid. In 2012 is het aantal werkloze jongeren onder de 27 jaar met een hbo of universitaire opleiding verdubbeld.

Dit blijkt maandag 4 maart uit cijfers van het UWV. Eind vorig jaar stonden er ruim 71.000 jongeren die bij de uitkeringsinstantie staan geregistreerd als werkzoekend. Dat zijn 16.000 jongeren meer dan eind 2011. De grootste groep

werkzoekenden, 47 procent is nog steeds laagopgeleid. 42 procent heeft een mbo-opleiding. Maar het aantal hoogopgeleide jongeren is met bijna 8000 jongeren het meest gestegen tot 11 procent.

In absolute zin is de toename onder jongeren met een mbo 3 of 4 opleiding het grootst. Hun aantal nam met 7.000 toe tot ruim 16.000.

Jeugdwerkloosheid

Onlangs bleek uit cijfers van het CBS dat vorig jaar vooral onder de jeugd tot 25 jaar de werkloosheid is gestegen. Dat aandeel kwam uit op 15 procent tegen 13 procent een kwartaal eerder.

Niet eerder sinds de jaren 80 van de vorige eeuw was de jeugdwerkloosheid zo hoog.

(Bron: nu.nl)