20 maart 2012 - GOA Publiek

20 maart 2012

Gemeenten krijgen het druk. De komende paar jaar zullen een aantal grote, fundamentele veranderingen in de sociale wetgeving worden doorgevoerd die een andere wijze van werken eist van de gemeenten. Het gaat hier om invoering van de Wet Werken naar Vermogen (arbeidsmarktbeleid), overheveling van taken vanuit de WMO/ AWBZ, veranderingen in het jeugdzorgstelsel en de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De centrale uitgangspunten hierbij zijn een terugtredende centrale overheid, meer eigen verantwoordelijkheden voor de burger, versterking eigen kracht van de individu in haar omgeving. Decentralisatie is hierbij het sleutelwoord.Lees de volledige blog van Jeroen Maas hier verder