Terugblik op de Proeverij in samenwerking met Noorderlink - GOA Publiek

Terugblik op de Proeverij in samenwerking met Noorderlink

In samenwerking met Noorderlink is er op 13 november 2012 een proeverij georganiseerd met als thema: BBL’ers? Ja, graag! – Leren en Werken in de praktijk.

Waarom?

In de huidige arbeidsmarkt van nu en in de toekomst is er behoefte aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Leren en Werken is voor veel jongeren de enige weg om een diploma te behalen. Bijna een kwart van de studenten op MBO-niveau leert via de BeroepsBegeleidende Leerweg, de zogenaamde BBL. Via deze leerweg werken ze vier dagen per week bij een organisatie en gaan ze een dag per week naar school. De theorie en praktijk houden nauw verband met elkaar.
Voor de organisaties die zo’n leer-werk plaats ter beschikking stellen, bieden de BBL-ers veel toegevoegde waarde. De jongeren zijn vaak zeer gemotiveerd en nemen vaardigheden en kwaliteiten mee. Ze zijn voor een periode verbonden aan de organisatie, waar ze ingezet worden in het primaire proces. Toch blijft de BBL voor veel organisaties nog steeds relatief onbekend. Als men al van de mogelijkheid bewust is, stuit de concrete uitvoering op vragen. Want hoe begeleid je een jongere die de BBL ‘doet’ ? Wat mag je wel of niet van hem of haar verwachten? Wat verwacht de school van de werkplek? En op welke terreinen kun je een BBL-er wel of niet inzetten?
In de proeverij zijn de leerlingmedewerkers en hun begeleiders zelf aan het woord geweest. Zij hebben aan de hand van concrete voorbeelden laten zien dat het werken met BBL-ers niet alleen bijdraagt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar ook direct rendement oplevert. En belangrijker nog; dat het vooral ook leuk is! Er zijn vier presentaties gegeven rond vier perspectieven:

  1. Begeleidingsperspectief: welke begeleiding hebben deze jongeren nodig? En hoeveel? Welke kennis moet je als praktijkbegeleider in huis hebben?
  2. Persoonlijk perspectief: Waarom is de BBL voor sommige leerlingen de beste leerweg? Is een BBL-er leerling of collega? En wat is eigenlijk het verschil met een reguliere stage?
  3. Ontwikkelperspectief: wat levert het op voor de jongere? Welke ontwikkeling maken ze door? Maar ook: welke inbreng hebben de jongeren op een afdeling? Wat leert de afdeling ermee?
  4. Kosten en baten perspectief: wat levert het hebben van een BBLér op korte en langere termijn op voor de organisatie?

Door de leerlingmedewerkers zelf hun ervaringen te laten vertellen hebben de aanwezigen een reeel beeld gekregen van wat leren en werken in de praktijk kan betekenen maar ook hoe de verschillende organisaties leren en werken mogelijk maken; zowel financieel als in tijd en begeleiding. Hieronder vindt u een korte foto impressie van deze geslaagde middag. Wij bedanken alle aanwezigen en de sprekers voor hun bijdrage.