Proeverij in samenwerking met Noorderlink - GOA Publiek

Proeverij in samenwerking met Noorderlink

In samenwerking met de GOA Publiek organiseert Noorderlink op 13 november 2012 de proeverij Leren en Werken in de praktijk.

Waarom? 
In de huidige arbeidsmarkt van nu en in de toekomst is er behoefte aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Leren en Werken is voor veel jongeren de enige weg om een diploma te behalen. Bijna een kwart van de studenten op MBO-niveau leert via de BeroepsBegeleidende Leerweg, de zogenaamde BBL. Via deze leerweg werken ze vier dagen per week bij een organisatie en gaan ze een dag per week naar school. De theorie en praktijk houden nauw verband met elkaar. Voor de organisaties die zo’n leer-werk plaats ter beschikking stellen, bieden de BBL-ers veel toegevoegde waarde. De jongeren zijn vaak zeer gemotiveerd en nemen vaardigheden en kwaliteiten mee. Ze zijn voor een periode verbonden aan de organisatie, waar ze ingezet worden in het primaire proces. Toch blijft de BBL voor veel organisaties nog steeds relatief onbekend. Als men al van de mogelijkheid bewust is, stuit de concrete uitvoering op vragen. Want hoe begeleid je een jongere die de BBL ‘doet’ ? Wat mag je wel of niet van hem of haar verwachten? Wat verwacht de school van de werkplek? En op welke terreinen kun je een BBL-er wel of niet inzetten? In deze proeverij willen we aan de hand van concrete voorbeelden laten zien dat het werken met BBL-ers niet alleen bijdraagt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar ook direct rendement oplevert. En belangrijker nog; dat het vooral ook leuk is! We laten daarom graag de jongeren zelf, samen met hun begeleiders, aan het woord zodat een ieder die wil weten hoe het nu echt gaat het direct van de ervaringsdeskundigen kan horen. Lees meer