Opstart GOA Publiek - GOA Publiek

Opstart GOA Publiek

In september 2010 is GOA Publiek van start gegaan. GOA staat voor Gemeenschappelijke Opleidings Activiteiten. GOA Publiek is een unieke stichting van werkgevers uit de (semi)publieke sector en ROC’s in de provincie Groningen. De stichting maakt zich sterk voor duurzame instroom van gekwalificeerde (jonge) medewerkers in de publieke sector om de kwaliteit van de publieke dienstverlening in de komende decennia op peil te houden.

Door de vergrijzing gaan namelijk veel medewerkers met pensioen en met hen verdwijnt kennis en kunde. GOA Publiek zet zich ook in om kwetsbare jongeren een geschikte (leerwerk)plek te bieden. Hiermee neemt de (semi)publieke sector haar verantwoordelijkheid voor deze jongeren.
Lees meer