Ik wil een BBL-er inlenen (leren en werken) - GOA Publiek

Ik wil een BBL-er inlenen (leren en werken)

BBL (leren en werken)

BBL en leren & werken, wat is dat precies?
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. In de praktijk zal de leerling 3 of 4 dagen werken en een dag per week naar school gaan. Naast BBL op MBO-niveau spreken we ook over leren en werken op HBO niveau. Het gaat dan met name om deeltijd trajecten op het gebied van Sociaal Juridische Dienstverlening, MER, Commerciële Economie en Rechten. Daarnaast bieden wij traineeships in samenwerking met uw organisatie.

Hoeveel jongeren studeren dan via een BBL-opleiding?
In Noord-Nederland studeert ongeveer 25% van de jongeren via een BBL opleiding.

Waarom studeren jongeren via de BBL en niet via de reguliere (BOL) route?
Daar kunnen allerlei oorzaken en redenen voor zijn. Somminge jongeren hebben bijvoorbeeld al een huishouden, anderen leren gewoon beter als ze dat met name in de praktijk kunnen doen. De jongeren die via GOA Publiek in beeld komen zijn kandidaten die met een heldere motivatie en goede voorbereiding, bewust hebben gekozen om te leren en werken.

Wat is het verschil met een reguliere stage (BOL)?
Een BOL-stage duurt over het algemeen 4 tot 5 maanden, terwijl een BBL-er een jaar of langer werkzaam is voor uw organisatie. Een BBL-er is in verhouding productiever voor de inlener; BBL-ers worden namelijk ingezet op reguliere taken en dagelijkse werkzaamheden. BOL-stages zijn vaak meewerkstages om leerlingen een ”kijkje in de keuken” van een organisatie te geven. Wanneer we spreken over BBL-ers hebben we het dan ook niet over stagiaires maar over leerling-medewerkers.

Hoe krijgen wij de kandidaten in beeld?
Wij hebben intensief contact met zowel onderwijsinstellingen uit de regio’s als de werkpleinen (gemeenten en UWV). Ook publiceren wij onze vacatures via Noorderlink. In samenwerking met deze partijen werven en selecteren wij de leerling-medewerkers. Daarnaast onderhouden wij zelf ook een pool van jongeren die we al uitgebreid hebben gesproken en maken we gebruik van onze eigen wervingskanalen.

Moeten BBL-ers intensief begeleid worden?
In principe niet intensiever dan ‘reguliere’ werknemers. Ze moeten natuurlijk ingewerkt worden en de inhoudelijke begeleiding op de werkvloer verdient bij de start meer aandacht. Alle andere begeleiding is voor rekening van GOA Publiek. Wij begeleiden de leerling-medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling, functioneren op de werkvloer en werknemersvaardigheden. Daarnaast springen we in als er zich onverwachte omstandigheden voordoen.

En de communicatie naar de scholen, wie doet dat?
Dat doen wij of we onderhouden het in samenwerking met de werkbegeleider. Wij hebben regelmatig contact met de docenten van de onderwijsinstelling om ervoor te zorgen dat het leerwerktraject in de pas blijft lopen met de vaardigheden die de leerling op de werkvloer leert.

Wie is formeel werkgever?
GOA Publiek is werkgever. Dat betekent dat de leerling-medewerker bij ons op de loonlijst staat en wij alle risico’s dragen zoals langdurige ziekte. Er worden ook geen wachtgeldverplichtingen opgebouwd.

Welke subsidiemogelijkheden en kansen liggen er voor onze organisatie?
Voor werkgevers die een leerwerkplek aanbieden op MBO niveau is er de subsidieregeling praktijkleren van toepassing. Daarnaast zijn er vanuit de verschillende regionale samenwerkingsverbanden en gemeenten regelmatig extra middelen beschikbaar om jongeren een kans te geven op een leerbaan (bijvoorbeeld door het inzetten van jongerenvouchers). Informeer gerust naar de mogelijkheden voor uw organisatie.