Onderzoek naar jobcarving met Kenniscentrum Arbeid - GOA Publiek

Onderzoek naar jobcarving met Kenniscentrum Arbeid

Groningen – De komende maanden zullen studenten van de Hanzehogeschool voor hun afstudeerfase een onderzoek gaan uitvoeren naar jobcarving bij organisaties in de publieke sector. Dit onderzoek is in opdracht van GOA Publiek in samenwerking met het kenniscentrum Arbeid uitgezet en heeft als doel allereerst te onderzoeken of jobcarving binnen de organisaties tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast willen we onderzoeken welke functies het betreft en op hoofdlijnen deze nieuw te creëren functies inventariseren en beschrijven. We onderzoeken daarbij de opleidingsrichting, niveau en de randvoorwaarden voor jobcarving binnen de organisaties.

KenniscentrumArbeid