Nieuwe subsidiemogelijkheden A&O fonds gemeenten 2014-2016 - GOA Publiek

Nieuwe subsidiemogelijkheden A&O fonds gemeenten 2014-2016

Het nieuwe jaar brengt ook weer nieuwe mogelijkheden met zich mee voor gemeenten die jongeren graag een kans willen bieden om te gaan leren en werken. Vanuit het A&O fonds is er een nieuwe stage- en traineeregeling die kansen biedt om jongeren een leerbaan of traineeplek aan te bieden. Afhankelijk van het aantal fte’s is er een maximaal subsidiebedrag aan te vragen van € 5000,- per leerbaan/traineeplek waarbij de leerling-medewerker minimaal een jaarcontract krijgt. Voor alle subsidievoorwaarden verwijzen wij graag door naar de website van het A&O fonds waarin de verschillende regelingen helder worden omschreven: www.aeno.nl/subsidies/de-regelingen/

a en o fonds