Meer informatie over nieuwe subsidieregeling praktijkleren - GOA Publiek

Meer informatie over nieuwe subsidieregeling praktijkleren

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze nieuwe regeling vervangt de WVA (Wet vermindering afdracht). De afschaffing van de WVA maakt deel uit van het regeerakkoord. De nieuwe regeling heeft tot doel om werkgevers te stimuleren meer praktijkleerplaatsen aan te bieden. De nieuwe regeling richt zich met name op de kwetsbare doelgroepen binnen de arbeidsmarkt waarbij de jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Tevens richt het zich op enkele specifieke sectoren, zoals de technische sector, waarin tekorten ontstaan aan gekwalificeerd personeel.

Wat gaat er veranderen?
In de nieuwe regeling mag alleen de werkgever, die de praktijkleerplaats aanbiedt en de werkbegeleiding op zich neemt, aanspraak maken op de subsidieregeling. De aanvraagprocedure zal daarmee ook veranderen ten opzichte van de oude WVA regeling. Voor alle informatie verwijzen we graag naar heldere FAQ op: AgentschapNL

Wilt u meer weten?

Er worden in maart 2014 ook informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij werkgevers welkom zijn. Tijdens deze bijeenkomst kunt u meer informatie krijgen over de aanvraagprocedure maar er zijn ook adviseurs aanwezig om vragen direct te beantwoorden.