Maatregelen voor voldoende stageplaatsen en leerbanen - GOA Publiek

Maatregelen voor voldoende stageplaatsen en leerbanen

03-09-12 – SBB en de samenwerkende kenniscentra nemen een aantal initiatieven voor behoud en werving van voldoende stageplaatsen en leerbanen. Het gaat om nieuwe activiteiten en intensivering van bestaande maatregelen.

Enkele initiatieven zijn:

  • goede arbeids- en leerplaatsenmarktinformatie
  • betere beroepenoriëntatie en voorbereiding
  • sectoraal offensief kenniscentra
  • betere vindbaarheid van beschikbare stageplaatsen en leerbanen
  • daarnaast start SBB dit najaar in NRC Handelsbald een campagne
  • en ondersteunt SBB de oproep van VNO-NCW/MKB Nederland aan de eigen leden

Zo gaan SBB en de kenniscentra het dreigend tekort aanpakken. Zij doen dit vanuit hun wettelijke rol en taakstelling op dit gebied.

Crisis anno 2012: weer dreigend tekort aan leerplaatsen
Het aantal vacatures voor mbo-beroepen is de laatste vier maanden afgenomen. Zo komt het aanbod van stages en leerbanen onder druk.

Daarnaast hebben sommige sectoren veel last van de recessie. Zij stellen daarom minder stages en leerbanen beschikbaar. De SBB Barometer van oktober 2012 brengt de actuele situatie per sector in beeld.

Aanpak SBB en kenniscentra
SBB wil met behulp van de opgebouwde infrastructuur de bestaande stages en leerbanen behouden. Ook sectorale en regionale initiatieven van branches, kenniscentra, onderwijsinstellingen en gemeenten zullen elkaar gaan versterken. SBB heeft hier een coördinerende rol in.

(bron: s-bb.nl)