Leerbanenoffensief zorgt voor voldoende leerplaatsen - GOA Publiek

Leerbanenoffensief zorgt voor voldoende leerplaatsen

Met het stage- en leerbanenoffensief 2012 – 2013 bestrijden SBB en de kenniscentra de knelpunten op de stage- en leerbanenmarkt. Hoewel dat per sector verschilt, daalt het animo om stageplaatsen en leerbanen ter beschikking te stellen. Uit de SBB Barometer blijkt dat in een jaar het aantal leerbanen met 8% (12.000) en het aantal stageplaatsen met 4% (15.000) is gedaald. Deze SBB Barometer is op 10 oktober 2012 door Jan van Zijl en Michaël van Straalen overhandigd aan demissionair minister Marja van Bijsterveldt en directeur-generaal Hans Schutte van OCW.

Onderwijs en bedrijfsleven willen voorkomen dat mbo’ers hun opleiding niet kunnen afmaken. Een belangrijke maatregel is de nieuwe arbeidsmarkt- en studiebijsluiter met per opleiding informatie over onder andere kans op werk en stage. In de SBB Barometer staan naast de stage- en arbeidsmarkttrends de 11 maatregelen van het stage- en leerbanenoffensief.

Sectorale verschillen
Op de stage- en leerbanenmarkt zijn er knelpunten in de sectoren bouw, afbouw, hout en meubel, mobiliteit, transport en in een aantal overheid gerelateerde sectoren.

Maatregelen SBB stage- en leerbanenoffensief

 1. Goede arbeidsmarkt- en stage-informatie per sector en per regio.
 2. Mediacampagne voor voldoende stages en leerbanen: campagne in NRC Handelsblad in aanloop naar verkiezing Beste Leerbedrijf van Nederland.
 3. Oproep VNO-NCW/MKB-Nederland naar werkgevers voor stages en leerbanen.
 4. Kenniscentra geven extra steun aan sectoren met goede arbeidsmarktkansen en dreigend tekort aan vakmensen.
 5. Betere beroepenoriëntatie en voorbereiding met onder andere BeroepeninBeeld.nl.
 6. Arbeidsmarkt- en studiebijsluiter informeert over o.a. kans op werk en stage. Elke student krijgt deze volgend jaar aan begin van zijn/haar studie. SBB ontwikkelt deze mogelijk verplichte bijsluiter in opdracht van de minister OCW.
 7. Goede vindbaarheid beschikbare stages en leerbanen.
 8. Betere match studenten en leerbedrijven via Stagemarkt.nl.
 9. Meldpunt stagetekorten.nl voor dreigend tekort voor studenten, ouders en scholen.
 10. SBB Barometer van stage- en leerbanenmarkt geeft vier maal per jaar actuele stand.
 11. School-Ex programma stimuleert mbo-examenkandidaten na diploma een jaar door te leren.

Lees meer

(bron: S-BB.nl)