"Klemmend beroep op politiek'' - GOA Publiek

“Klemmend beroep op politiek”

Klemmend beroep op politiek:

‘fiscale steun bedrijfsleven stimuleert leerplaatsen’

 

Zoetermeer, 17 september 2012

 

Door de economische crisis stijgt de jeugdwerkloosheid en komt het aantal beschikbare stageplaatsen in het mbo onder druk te staan. Jan van Zijl, voorzitter stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), doet daarom vandaag een klemmend beroep op de aanstaande regering: ‘Geef het mbo een serieuze rol in de aanpak van jeugdwerkloosheid en steun het bedrijfsleven fiscaal bij het beschikbaar stellen van leerplaatsen.’

Van Zijl, tevens voorzitter van de MBO Raad, deed zijn oproep tijdens het SBB-diner in het Lucent Danstheater. Dit diner markeert de officiële opening van het mbo-jaar en brengt de top van het bedrijfsleven, het mbo, studenten, overheid en politiek letterlijk bij elkaar aan tafel. Thema dit jaar: kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. Jan van Zijl: ‘De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dwingen tot uiterste alertheid om het onderwijsaanbod goed aan te laten sluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Gelukkig kent ons land nu nog een lage jeugdwerkloosheid maar deze zal de komende jaren wel oplopen. En hoe paradoxaal dat mag klinken: jeugdwerkloosheid biedt ook unieke mogelijkheden.’

Van Zijl doelt daarmee op mogelijkheden om jongeren – door ze langer op school te houden – te helpen aan betere kwalificaties, waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten, wanneer die weer aantrekt. ‘Zo hebben we vier jaar geleden tijdens een vorige periode van oplopende werkloosheid heel veel jongeren langer op school weten te houden. Onze oproep aan de overheid is het mbo opnieuw een serieuze rol in de aanpak van jeugdwerkloosheid te geven en scholen in staat te stellen om jongeren langer vast te houden. Dat levert ook veel extra’s op in de zin van bijvoorbeeld hoger gekwalificeerden.’

Daarnaast breekt Van Zijl een lans voor de leerbedrijven: ‘Zeker voor deze bedrijven in conjunctuurgevoelige sectoren is het buitengewoon lastig om stageplaatsen of leerbanen in de lucht te houden. Terwijl dat tot de kern van ons onderwijs behoort. Overheid, help deze bedrijven om tóch voldoende stageplaatsen of leerwerkbanen aan te bieden door ze een fiscale tegemoetkoming voor hun praktijkbijdrage aan het beroepsonderwijs te geven.

‘ Met sociale partners binnen de SBB bepleit Van Zijl daarom deze tegemoetkoming tijdelijk te verhogen, met bijvoorbeeld 20%. ‘Een heel gericht instrument om in moeilijke tijden de continuïteit van het beroepsonderwijs veilig te stellen,’ licht Van Zijl toe. ‘En logisch onderdeel van het door te starten actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid, dat zijn waarde nog geen vier jaar geleden al eens bewezen heeft.’ Daar zou wat Van Zijl betreft dan ook het stage- en leeroffensief van SBB aan kunnen worden 2

toegevoegd. ‘Dat bevat punten als de arbeidsmarktbijsluiter waarmee jongeren en hun ouders kunnen zien welke arbeidsmarktkansen de opleiding van keuze biedt. Dat moet gaan bijdragen aan een bewustere beroepskeuze.’

Bron: S-BB.nl