Investering van drie miljoen euro voor arbeidsmarkt - GOA Publiek

Investering van drie miljoen euro voor arbeidsmarkt

4 december 2012 – Voor de komende twee jaar stelt de provincie Groningen drie miljoen euro beschikbaar voor de Versnellingsagenda 2.0, die bestaat uit projecten gericht op werk. Met de agenda wil de provincie gemeentelijke overheden, onderwijs en bedrijfsleven helpen om gezamenlijk jongeren en kwetsbare groepen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De Versnellingsagenda 2.0 zet onder meer in op de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid en de ondersteuning van kwetsbare groepen die bijvoorbeeld actief zijn bij sociale werkvoorzieningen.

Welke projecten?

De agenda is een voortzetting van de succesvolle samenwerking tussen de arbeidsmarktregio’s Noord, Oost en Centraal-Groningen. De projecten moeten ervoor zorgen dat de aanhoudende crisis minder hard neerdaalt op het kwetsbare deel van de arbeidsmarkt in de provincie. Doel is onder meer om ruim 10.000 jongeren kennis te laten maken met werken in de techniek, via het Seaport Xperience Center. Ook moeten tientallen leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg instromen bij bedrijfsleven en overheid en komen er 500 werkervaringsplaatsen in Oost-Groningen. Verder is het de bedoeling dat ruim honderd verslaafden en jonge moeders weer richting werk worden gebracht en dat minder jongeren voortijdig stoppen met hun opleiding.

De Versnellingsagenda 2.0 wordt uitgevoerd door de Arbeidsmarkt regio’s Noord, Oost en Centraal, de Sociale Werkvoorziening Oost-Groningen, drie regionale meld- en coördinatiepunten Vroegtijdige schoolverlaters, het Seaport Xperience Center (SXC) en de Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit voor de Publieke Sector (GOA Publiek).

(Bron: Provincie Groningen)