Friesland wil geld uittrekken om jongeren aan werkervaring te helpen - GOA Publiek

Friesland wil geld uittrekken om jongeren aan werkervaring te helpen

De provincie Friesland heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 10,3 miljoen. Dat staat in de jaarstukken 2012 die het college van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld. Een deel van dit bedrag wil het College gebruiken om de stijgende jeugdwerkloosheid in Fryslân te bestrijden.

Dat stelt het College voor aan Provinciale Staten, die het jaarverslag op 22 mei behandelen. De provincie heeft in 2012 een bedrag van € 10,3 miljoen overgehouden, op een totale omzet van € 920 miljoen. Dit bedrag is uitgegeven aan verschillende zaken, zoals verkeer en vervoer, het landelijk gebied, economie en toerisme, sociaal beleid en zorg, cultuur en ruimtelijke ontwikkeling.

De economische recessie duurde ook in 2012 voort. Fryslân is meer dan gemiddeld getroffen. Vooral in de bouwsector zijn harde klappen gevallen. Daarom vraagt het College aan Provinciale Staten om een deel van het jaarrekeningresultaat te mogen gebruiken om de werkgelegenheid van jongeren te stimuleren. Het College wil hier € 2,1 miljoen voor uittrekken.

De gedachte is dat de provincie in de eigen organisatie, bijvoorbeeld in de buitendienst, maatschappelijke stage- en werkervaringsplaatsen aanbiedt. Het College wil in gesprek met gemeenten, het waterschap en andere publieke instellingen of ook zij jonge werkzoekenden een opstapje willen geven voor de arbeidsmarkt. Voor dat doel wil het College geld beschikbaar stellen.

De provincie schenkt al aandacht aan werkgelegenheid voor hoger opgeleiden. Het traineeprogramma maakt daar deel van uit. Het College wil ook jongeren met andere opleidingsniveaus kansen bieden. Dat is niet alleen voor nu van belang, maar ook voor later als de economie weer aantrekt en veel ouderen terugtreden van de arbeidsmarkt.

Bron: Provincie Friesland