Convenant voor succesvolle doorstroom mbo-hbo - GOA Publiek

Convenant voor succesvolle doorstroom mbo-hbo

In het kader van Sectorplan Noord hebben vertegenwoordigers van vier hogescholen, zes ROC’s en de Onderwijsgroep Noord in december een convenant ter bevordering van de succesvolle doorstroom tussen mbo- en hbo-instellingen ondertekend. De ROC’s zijn Noorderpoort, Friesland College, ROC Friese Poort, Drenthe College, Nordwin College en Alfa-college; de hogescholen NHL Hogeschool, Stenden, Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool Groningen.

Alle bovengenoemde partijen willen graag een soepele doorstroom bevorderen tussen mbo- en hbo-onderwijs en verbinden zich door middel van het convenant om nauw samen te gaan werken op het gebied van studiekeuzebegeleiding, inhoudelijke voorbereiding, toelating en evaluatie. Maatregelen zijn bijvoorbeeld dat er op maat gesneden voorlichtings- en begeleidingsprogramma’s worden opgezet. Daarnaast worden specifieke toelatingseisen ontwikkeld op het niveau waarmee een havoleerling kan instromen bij het hbo.

Tussen 2010 en 2015 werken de vier noordelijke hogescholen samen in het Sectorplan Noord aan de versterking van de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bedrijven, andere kennisinstellingen en overheden in het noorden.
(Bron: Noorderlink.nl)