Blog: werkervaringsplekken - GOA Publiek

Blog: werkervaringsplekken

Financieel-groningen.nl | Een van de arbeidsmarkt-instrumenten die het huidige kabinet sterker wil inzetten, is het zogenaamde werkervaringstraject. Onder het mom ‘als er geen betaalde banen zijn, dan moeten de werkzoekenden maar gratis aan het werk’ , worden bedrijven en instellingen benaderd of ze een plek in hun organisatie willen openhouden voor iemand die met behoud van uitkering nuttige werkzaamheden uitvoert. Lees verder>>