Afsluiting pilot traineeship Stadstalent - GOA Publiek

Afsluiting pilot traineeship Stadstalent

Op 18 februari zal met alle trainees, mentoren en betrokkenen, van het traineeship Stadstalent* van de Gemeente Groningen, worden stil gestaan bij het 1e jaar van dit traineeprogramma. Op deze dag zullen de trainees gaan terug kijken maar vooral ook hun ideeën en ervaringen delen over het werken bij een publieke organisatie als de gemeente. Op dit moment worden de voorbereidingen in gang gezet voor een vervolg van dit succesvolle traineeprogramma.

*Stadstalent is een traineeprogramma van de Gemeente Groningen en GOA Publiek waarin trainees de kans krijgen om te werken bij de gemeente aan een interessante, passende opdracht om zodoende ervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen.