Aantal stageplaatsen raakt verder in verdrukking - GOA Publiek

Aantal stageplaatsen raakt verder in verdrukking

26-03 | Door de voortdurende economische crisis vinden minder mbo-studenten op tijd een leerbaan. Het aantal studenten met een leerbaan is ten opzichte van vorig schooljaar met 11.000 afgenomen. Ondanks de substantieel toegenomen werkloosheid zijn verreweg de meeste studenten op een stage- en leerbaan geplaatst.

Door de crisis is wel een verschuiving van leerbanen naar stageplaatsen ontstaan. Studenten die tevergeefs een leerbaan zochten, gaan alsnog op zoek naar een stageplaats. Het aanbod van stageplaatsen is hierdoor echter steeds meer onder druk gekomen. De vandaag uitgekomen SBB Barometer geeft de sectoren aan waar tekorten ontstaan en waar nog kansen liggen. Tevens komt aan bod wat kenniscentra, branches en onderwijs doen om het tij te keren.

Verschuiving van werkend leren naar stages
Het aantal studenten dat een leerbaan zoekt, is in het schooljaar 2012/2013 fors gedaald van 158.000 naar 147.000 een jaar eerder. Van deze studenten heeft 10% nog geen leerbaan bij een erkend leerbedrijf.  Dat zijn ongeveer 15.000 jongeren.

De druk op stageplaatsen neemt daarmee toe, deels vanwege de toename van het aantal studenten dat een stageplaats zoekt. Maar ook omdat een deel van de studenten die geen leerbaan kan vinden, alsnog naar een stageplaats overstapt.

Steeds meer overheid gerelateerde sectoren in de knel
In diverse sectoren slinken de reserves aan stageplaatsen en leerbanen. Een steeds groter probleem vormen de stage tekorten in sectoren die overheid gerelateerd zijn. Dat zijn met name in de welzijnssector de kinderopvang, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk. Het aanbod van leerbanen in de bouw en bouw gerelateerde sectoren, mobiliteit en transport en logistiek staat al langer onder druk.

In enkele sectoren, zoals de administratieve sector, worden niveau 4 studenten op de stageplaats door de crisis verdrongen door hbo’ers.

Kenniscentra, onderwijs en leerbedrijven zetten zich in
Minister Bussemaker (OCW) verzocht SBB eind 2012 het stage- en leerbanenoffensief te intensiveren. Zo stimuleren de kenniscentra tezamen met onderwijsinstellingen de leerbedrijven om meer stageplaatsen en leerbanen beschikbaar te stellen. Voorbeelden hiervan zijn  de richtingen administratie, mobiliteit en handel. In de vandaag uitgekomen SBB Barometer zijn de eerste resultaten van dit stage- en leerbanenoffensief zichtbaar.

De SBB Barometer vindt u op http://www.kansopwerk.nl/barometer.html.

(bron: www.s-bb.nl)