'MBO's moeten eerlijk zijn over baankansen' - GOA Publiek

‘MBO’s moeten eerlijk zijn over baankansen’

Den Haag – Mbo-opleidingen geven hun aanstaande studenten verkeerde en slechte voorlichting over de kans op een baan later.

”Op die manier worden jongeren opgeleid voor banen die er niet zijn”, aldus Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong. De vakbondsvoorzitter vindt dat het ontbreekt aan duidelijke voorlichting. ”De opleidingen zouden maar een maximaal aantal studenten mogen toelaten.’’ De jongerenvakbond inventariseerde welke mbo-opleidingen populair zijn en hoe de baanperspectieven in die sector zijn. ”De opleidingen helpende zorg & welzijn en pedagogisch werker kinderopvang zijn heel populair, maar de kans op werk is matig.’’ Volgens Wiersma is bij de gewilde opleiding ‘medewerker beheer ICT’ de kans op werk zelfs gering.

Brief
Het ministerie van Onderwijs heeft eerder dit jaar al dezelfde klachten gesignaleerd. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) stuurde in april een brief naar de Tweede Kamer waarin ze schreef dat het aantal mbo-studies dat zo populair is dat er nauwelijks nog werk in die beroepsgroep te vinden is, omlaag gaat.

Goed idee, vindt Wiersma. ”Maar het gaat niet snel genoeg. De minister wil wel, maar ze krijgt het onderwijsveld niet in beweging.”

Niet vrijblijvend
Het ministerie spreekt dat overigens tegen. ”Het kabinetsbeleid is niet vrijblijvend. Betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt is een speerpunt van deze minister’’, aldus een woordvoerder van het departement.

”Er komt op landelijk niveau sturing op het aanbod van mbo-opleidingen: kleine specialistische opleidingen worden beschermd en het aanbod van populaire opleidingen waar weinig werk in is, wordt beperkt via een licentiesysteem.’’

Voor jongeren die een mbo-opleiding willen kiezen komt vanaf het schooljaar 2013/2014 een studiebijsluiter beschikbaar zodat zij beter het toekomstperspectief van een studie kunnen inschatten.

Regionale numerus fixus
VNO-NCW en MKB-Nederland stellen in een reactie het eens te zijn met FNV Jong dat er te veel mbo’ers worden opgeleid voor beroepen waar weinig vraag naar is. Maar ze vinden het geen goed idee dat de vakbond oproept tot het instellen van een maximaal aantal studenten per opleiding.

” De oplossing zou meer moeten worden gevonden in het overleg tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio. Zij hebben het beste zicht op vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. Die aanpak zou kunnen leiden tot het instellen van een regionale numerus fixus of het samenvoegen van opleidingen die op verschillende scholen worden aangeboden”, zo stellen de twee in een gezamenlijke reactie.

Bron:  ANP/NU.nl – 7 aug 2012