Proef met baan voor werkzoekende in Assen mogelijk landelijk ingevoerd - GOA Publiek

Proef met baan voor werkzoekende in Assen mogelijk landelijk ingevoerd

ASSEN | 10/02 – De als geslaagd uit de evaluatie gekomen proef met het plaatsen van werkloze jongeren bij de Regio Politie Drenthe voor het verrichten van ondersteunende taken, krijgt mogelijk landelijke navolging.
Begin februari is in de Tweede Kamer een motie van het PvdA Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch aangenomen waarin werd gevraagd de proef zoals die sinds september 2011 in Assen loopt, ook elders in te voeren.
Aanleiding waren de kritische vragen aan minister Opstelten van SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman over het Asser project. Zij vond het vreemd dat de Regiopolitie Drenthe werklozen inhuurt, terwijl er tegelijkertijd 2500 mensen die ondersteunend werk doen bij de Nederlandse politie ontslagen worden. Volgens het SP- kamerlid kon het niet de bedoeling zijn, dat de politie normale banen opvult met jongeren uit een werklozenproject.
Gevoed door het PvdA raadslid Hilly Vrieling, die al in 2010 het initiatie tot het project nam, kon haar partijgenoot in de Tweede Kamer met duidelijke argumenten aantonen dat het geenszins de bedoeling was en is om reguliere banen te laten invullen door werkloze jongeren.


De werkelijkheid is dat de politie Drenthe haar maatschappelijke betrokkenheid toonde, door met de ISD, Werkplein Baanzicht en de gemeente Assen tot een vruchtbare samenwerking te komen om werkloze jongeren in een proefproject bij de politie werkervaring op te laten doen. Er is geen enkele garantie op een baan bij de politie, maar wel een garantie om werkervaring op te doen. Het nuttig effect is bovendien dat hierdoor de agenten minder tijd aan bureauwerk behoeven de besteden en meer de straat op kunnen. Daarmee worden dus ook nog  twee vliegen in een klap geslagen. Bij het indienen van de motie door Ahmed Marcouch op 31 januari zegde de minister al zijn steun toe mits de randvoorwaarden helder waren.
(Bron: Asserjournaal.nl)