Partners

Partners

Om de mogelijkheden van leren en werken optimaal te benutten, werkt de GOA Publiek nauw samen met een aantal verschillende organisaties uit de regio. De organisaties bestaan onder andere uit actiegerichte regionale samenwerkingsverbanden, onderwijsinstellingen, werkpleinen, gemeenten en kenniscentra.

Logo opdrachtgever.indd